Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geluidsanering wegverkeerslawaai

Fase 2: Akoestisch onderzoek

Bepalen of uw woning in aanmerking komt voor gevelisolatie

Een bouwkundig akoestisch adviesbureau, dat hiervoor door de gemeente opdracht
heeft gekregen, maakt een afspraak met u om in uw woning te komen kijken. Bij het beoordelen van uw woning wordt vastgesteld welke vertrekken in aanmerking komen voor isolatie; vertrekken en kozijnen worden opgemeten. De bouwkundige constructie wordt bekeken en de staat van onderhoud van de gevel. Vervolgens wordt aan de hand van een berekening bepaald of uw woning in aanmerking komt. U ontvangt hier een schriftelijk bericht over.

 

Wanneer uw woning niet in aanmerking komt voor de gevelisolatie stopt bij het schriftelijk ontvangen van de beoordeling de procedure. Indien uw woning wel in aanmerking komt bepaalt het bouwkundig akoestisch bureau welke voorzieningen nodig en mogelijk zijn.

 

Maatregelenpakket en een akkoordverklaring

Indien is gebleken dat uw woning in aanmerking komt voor gevelisolatie, wordt u een maatregelenpakket gepresenteerd. Wanneer u akkoord gaat met de voorzieningen vragen wij u een akkoordverklaring van het maatregelenpakket te tekenen. De voorzieningen zijn sober maar doelgericht zodat aan de normen van de Wet geluidhinder wordt voldaan. Daarom is het meestal niet mogelijk bepaalde voorzieningen uit het pakket weg te laten of te vervangen door andere voorzieningen (bijvoorbeeld omdat u dat glas-in-loodraampje wil behouden). De kans bestaat immers dat een ander maatregelenpakket niet het gewenste effect heeft. Gevelisolatie moet ervoor zorgen dat u straks prettiger woont.

 

Ga naar fase 3

Voortgang

Controleer de voortgang van het project van uw woning: