Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geluidsanering wegverkeerslawaai

Over ons

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. We maken omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overleggen we met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie.

 

We adviseren en ondersteunen in zeer uiteenlopende milieuzaken. Daarbij streven we zo veel mogelijk naar integratie van milieuzaken in andere beleidsterreinen, met als uiteindelijke doel het minimaliseren van de belasting op het milieu en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Daarnaast stimuleren we vanuit onze eigen expertise nieuwe ontwikkelingen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

 

Onderdeel van de activiteiten van de OMWB zijn gevelisolatieprojecten. Dit zijn projecten waarbij op diverse manieren wordt getracht de geluidbelasting in woningen aan de wettelijke normen te laten voldoen. De OMWB voert gevelisolatieprojecten uit voor de gemeenten Bergen op Zoom, Goirle, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht.

Voortgang

Controleer de voortgang van het project van uw woning: